Моника Борисова

Моника Борисова е завършила Предучилищна педагогика. Непрекъснато се интересува кои неща са най-мотивиращи и интересни за децата, така че те да открият своя талант и да развият потенциала си.
IMG_4820