Школа по приложни изкуства

Опознаване и изучаване на техники, които развиват творческото мислене, въображение, технически сръчности и умения.

 • Работа с пластични материали;
 • Различни технички за работа с хартии;
 • Нетрадиционни техники за изработване на пана, картички, кутии, съдове, маски, сувенири;
 • Използване на вторични суровини;
 • Рисуване върху фаянс и керамика;
 • Моделиране;
 • Мозайки с природни материали;
 • Мода.

Възрастова група: подходящо за деца над 5 г.

Четиво за родители от г-жа Лили Пъшкова – ръководител на школата по приложни изкуства.

Програмата за приложни дейности се разнообразява и разширява според индивидуалното развитие на всяко дете, като сложността на задачите по дадения раздел отговаря на неговите възможности и най вече на свободата да избира само сложността на задачата. Този подход осигурява стимулиране и развитие на децата. Работейки по своите задачи и виждайки по-сложните и интересни, които ги очакват те получават стимул и изграждат търпение. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и му помагат да е щастливо и независимо.
Усвояването на даден метод на работа с конкретен материал, дава възможност за свободен избор как да бъде приложен и какво точно да се изработи. Разбира се този процес се наблюдава и подпомага от водещия курса. Широко се използват привлекателни материали за свободните, индивидуални дейности, благодарение на които детето укрепва своя зараждащ се „Аз“.

Част от задачите които съм поставила:
 1. Ненатрапчива роля на педагога: детето е активен участник в собственото си обучение;
 2. Залага се на познавателната структура и социалното развитие;
 3. Средата и метода подтикват към развитие на вътрешна самодисциплина;
 4. Децата се поощряват да си сътрудничат , да си помагат и да се учат едно друго;
 5. Детето се занимава с избраната задача толкова, колкото му е необходимо, забавно и интересно;
 6. Детето определя само свое собствено темпо на работа при усвояване на задачата;
 7. Материалите ,с които работим развиват усещания и възприятия и дават възможност за практическо усвояване;
 8. Децата работят там, където им е удобно. Движат се и общуват (без да пречат на другите);
 9. Изграждане на естетически критерии, запознаване с основни правила при работа с цветове;
 10. Усвояване на работа в колектив, взаимопомощ и другарство.
До какво ще доведе постигането на поставените задачи?

Постигането на поставените задачи ще помогнат на децата за развиване на креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиване на критично мислене и умения за оптимално разпределение на времето. Основният принцип на работа е свободата и личният избор. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно развива своите вродени способности. Така то израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му, които са важни за развитието му в пълноценна личност. Програмата не дава готови отговори на децата, а „ключове“, чрез които те да изследват, мислят и откриват, учат чрез изследване, преживяване чрез сетивата и работа с ръцете.

Школа по приложни изкуствалв.2090 минути

Деца над 5 г.

25% отстъпка за второ дете от семейство!

Школа по приложни изкуствалв.684 посещения

Деца над 5 г.

25% отстъпка за второ дете от семейство!

Картата е валидна и за нашето Ателие по изобразително изкуство!

Картата за 4 броя посещения не е ограничена със срок. Таксата се заплаща при първото посещение.

Прекрасните творения на нашите малки приложници

Ние в PlayHouse! сме готови да споделяме пространството, което имаме с физически и/или юридически лица предлагащи арт занимания, работилници, ателиета и други интересни занимания за дечица. Който желае да развива своята дейност на подходящо и адаптирано за целта място или просто иска да разшири своя кръгозор, нека се свърже с нас на номер +359 889 300 661.
Нашите врати са отворени за ползотворни сътрудничества. В раздел „Галерия“ може да разгледате по-подробно снимков материал на нашият клуб. Цените са по договаряне, а графикът, в който можете да вмъкнете своите идеи, ще обсъдим индивидуално с всеки партньор.

error: Съдържанието е защитено!