Правила за безопасност

 1. Всички лица, използващи съоръженията в PlayHouse, които са под 3-годишна възраст, трябва да бъдат придружени от възрастен над 18-год. възраст. Деца между 2 и 5 години могат да използват само съоръженията в рамките на организираната Зона за деца, с изключение на Стената за катерене („Стената“). Само в изрично определено от PlayHouse време те могат да бъдат допускани до Стената.
 2. Участниците не могат да бъдат допускани до детските площадки и съоръжения за игра, ако превишават тегло от 120 кг. Това е с цел тяхната собствена безопасност и тази на околните.
 3. PlayHouse предоставя разнообразие от дейности за игра. Клиентите използват Клуба със съзнанието, че участието не е без риск и сериозната злоупотреба може да доведе до нараняване.
 4. Всички потребители трябва да посетят инструктаж за безопасност преди всяка сесия и да спазват инструкциите на съответните служители на PlayHouse, включително на Наблюдателите в клуба по всяко време.
 5. След инструктажа за безопасност и след като вече се намират в зоната за игра, участниците няма да бъдат наблюдавани индивидуално и поотделно от персонала на PlayHouse.
 6. За да се увеличат нивата на захващане и безопасност и по хигиенни причини, всички клиенти трябва да носят пантофи или специални чорапи с грип, докато използват съоръженията в Клуба. Чорапите с грип са за многократна употреба и могат да бъдат закупени на място в клуба и/или от външни търговски обекти.
 7. Всички вещи трябва да бъдат отстранени от джобовете преди ползването на всички съоръжения в PlayHouse. Всички участници трябва да се уверят, че не носят никакви остри предмети и да свалят всички бижута или неприкрепени предмети, преди да участват в която и да е дейност.
 8. PlayHouse не поема отговорност за загубата или вредите върху личните вещи на клиентите, докато се намират на място. PlayHouse не разполага със собствен паркинг и не носи отговорност за загуба или вреда по превозни средства на клиенти. Превозните средства и тяхното съдържание се оставят на риск на своя собственик.
 9. PlayHouse си запазва правото да откаже достъп или да отстрани участник от помещенията, ако бъде счетено за необходимо да направи това. Това включва всеки клиент, чието поведение се счита за асоциално и/или опасно за него или за околните или за когото се счита, че е под въздействие на алкохол или наркотици. Решението на отговорния член на персонала на PlayHouse по всички въпроси относно достъпа е окончателно.
 10. PlayHouse си запазва правото да откаже достъп до зоната за игра на всеки участник, който не е облечен подходящо за дейността.
 11. PlayHouse си запазва правото да откаже достъп или да отстрани от помещенията всяко лице, което причини умишлени вреди върху съоръженията, приспособленията, мебелите или друго имущество на PlayHouse. Всяка страна с подобно поведение ще носи отговорност за заплащането на поправката, отстраняването и за всички причинени вреди. Това включва всяка вреда, причинена от неизползването на оборудването по предназначение и/или неспазване на предоставените насоки и/или инструкции.
 12. PlayHouse няма да дължи никакво възстановяване на средства или компенсация, ако на участник не бъде позволено, бъде му отказан достъп или реши да не осъществи или да не завърши сесия.
 13. Във връзка с конкретните дейности ще се прилагат следните правила:

Стената (The Wall) в PlayHouse не може да се използва без обезопасяване.

Всички катерачи трябва да са навършили поне 6 години. Катерачи под 6-годишна възраст трябва да бъдат придружени от отговорен възрастен (18-годишен или по-възрастен).

Не използвайте Стената за катерене, ако други лица я използват.

Стената може да се използва от максимум 2 лица/деца по едно и също време, като същите следва да са разположени на срещуположни страни, никога едно след друго.

Уверете се, че никой не се намира на дюшека, преди да скочите от стената. Не скачайте, докато зоната, в която можете да паднете, не е свободна от други хора.

Никога не се катерете под други катерачи, защото, ако те паднат, ще се приземят върху Вас, което може да доведе до нараняване.

ВИНАГИ подбирайте височината за катерене в границите на собствените си възможности.

На второто ниво на къщичката до стената за катерене може да има само по един човек/дете във всеки един момент. В случай, че там вече има лице/дете, то останалите трябва да изчакат търпеливо своя ред.

На второто ниво на голямата къща за игра може да има до 6 деца едновременно, с оглед на тяхната безопасност.

Само по един човек/дете може да се спуска по пързалката в един и същи момент. Останалите трябва да изчакат човека/детето преди тях да напусне зоната за пързаляне преди да започнат спускане.

Забранено е качването до второто ниво на Голямата къща по пързалката. За целта може да се използват единствено стълбите от дясната страна на съоръжението.

Винаги следвайте инструкциите на Наблюдателя от персонала на PlayHouse.

Зоната на Голямата Къща е предназначена основно за деца на възраст между 2 и 6 години. Децата под 2-год. възраст могат да ползват Зоната на Голямата Къща за игра, само ако са с придружител и могат да стоят изправени без чужда помощ.

error: Съдържанието е защитено!